Prvi sastanak

Održan 27.1.2020. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) vezano uz provedbu istraživačkog projekta kojega financira Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike „Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem “ kojega provode HZJZ i Prehrambeno-biotehnološki fakultet (PBF) Sveučilišta u Zagrebu. Aktivnosti sastanka su bile: međusobno upoznavanje članova projektnog tima, upoznavanje članova projektnog tima s projektnim aktivnostima te definiranje uloga i odgovornosti za aktivnosti u narednom periodu projekta. Cilj projekta je zajedničkim istraživanjem izraditi prijedloge prilagodbe klimatskim promjenama za javne isporučitelje vodnih usluga.

Prvi sastanak 27.1.2020.