Okrugli stol “Vodoopskrba i klimatske promjene”

OKRUGLI STOL „VODOOPSKRBA I KLIMATSKE PROMJENE
Vrijeme održavanja: srijeda, 5. listopada 2022.
Mjesto održavanja: Hrvatski dom, Obala Sv. Jurja 25, Vis

Povod: Okrugli stol se organizira u okviru projekta „Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem“ koji su financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Okrugli stol organiziraju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu povodom XXVI. znanstveno-stručnog skupa “Voda i javna vodoopskrba” sa središnjom temom: Vodoopskrba i klimatske promjene.

DNEVNI RED

16:30- 16:35 Otvaranje Okruglog stola i predstavljanje sudionika

Moderatori: dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl.ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
prof.dr.sc. Marin Matošić, dipl.ing, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

16:35- 17:30 Podtema: Prilagodna vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj klimatskim promjenama, nova Direktiva o vodi za ljudsku potrošnju, inspekcijski nadzori, planovi sigurnosti vode otporni na klimatske promjene

Sudionici:
Valentina Zoretić Rubes, dipl.ing., Ministarstvo zdravstva, Zagreb
Kristina Vuljanić, dipl.ing., Državni inspektorat, Zagreb
prof.dr.sc. Jure Margeta, dipl.ing., Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
mr.sc. Danijela Lenac, dipl.ing., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka
Nikolina Novotni-Horčička, dipl.ing. Varkom d.o.o. , Varaždin
izv. prof. Josip Ćurko, dipl.ing., Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

17:30- 18:00 Podtema: Vodoopskrba i odvodnja u svjetlu klimatskih promjena, potrebe za vodom i alternativni izvori vode

Sudionici:
dr.sc. Bojana Hajduk Černeha, IVS d.o.o., Buzet
dr.sc. Željko Dadić, dipl.ing. , Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
mr.sc. Daria Čupić, dipl.ing.geol., Hrvatske vode, Zagreb
dr.sc. Josip Terzić, dipl.ing., Hrvatski geološki institut, Zagreb
Dragan Majić, dipl.ing., Hrvatske vode, Zagreb

18.00-18.30 Rasprava i zaključci

18.30 Kraj okruglog stola