Okrugli stol povodom Svjetskog dana voda 2022.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

organiziraju okrugli stol povodom Svjetskog dana voda 2022.

„Utjecaj klimatskih promjena na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju“

koji će se održati 22. ožujka 2022. godine od 11 do 13 sati

u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ (Rockefellerova 4, dvorana O)

Klimatske promjene negativno utječu na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju zbog sve većih i učestalijih temperaturnih ekstrema i češćih i intenzivnijih oborina. Uz klimatske promjene vežu se: povećan rizik od poplava, nestašica vode, toplinski valovi, dugotrajne suša, promjenjivi i nestalni tokovi rijeka, porast temperature i smanjene količina oborina. Navedeni utjecaji mogu dovesti do nastanka izravne štete na vodoopskrbnim sustavima, dugotrajnih prekida u njihovom radu i smanjenja učinkovitosti obrade i distribucije vode. Na taj način mijenjaju se fizikalno kemijska svojstva vode, a može doći i do razvoja većeg broja patogenih mikroorganizama i pojave epidemije bolesti probavnog sustava. Kako bi se takve pojave spriječile potrebno je prilagoditi sustave obrade i dezinfekcije vode za ljudsku potrošnju.

U Hrvatskoj su u posljednjih nekoliko godina zabilježene brojne prirodne katastrofe: poplava u Slavoniji 2014. godine, izrazito niske temperature 2017. godine u Splitu, a iste godine u Zadru su zabilježene obilne poplave. Sve su one utjecala na vodoopskrbne sustave. U budućnosti se očekuje povećanje učestalosti i intenziteta pojava koje su posljedica klimatskih promjena što će utjecati na pouzdanost sustava javne vodoopskrbe i značajno povećati operativne troškove.

U sklopu okruglog stola predstavit će se projekt Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skup će biti prilika za raspravu o utjecaju klimatskih promjena na vodu za ljudsku potrošnju kao i aktivnostima koje Republika Hrvatska provodi u okviru Strategije prilagodbe RH klimatskim promjenama.

 

Program okruglog stola

11:00 – 11:10 Uvodno obraćanje, Krunoslav Capak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

11:10 – 11:30 Voda za ljudsku potrošnju i klimatske promjene u svjetlu Direktive o vodi za ljudsku potrošnju, Magdalena Ujević Bošnjak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

11:30 – 12:00 Predstavljanje projekta: „Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem“, Marin Matošić, Josip Ćurko i Marija Gregov, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

12:00 – 12:20 Primjena umjetne inteligencije za razumijevanje utjecaja klimatskih promjena na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, Davor Valinger, Jasenka Gajdoš Kljusurić, Prehrambeno- biotehnološki fakultet

12:20 – 13:00 Rasprava

 

U nadi da ćete nam se pridružiti, ljubazno molimo da svoj dolazak potvrdite zaključno s 21. ožujka 2022. godine putem adrese livia.kurajica@hzjz.hr ili pozivom na broj 01 4683 216. Broj sudionika je ograničen prema odluci stožera koja se odnosi na okupljanja u zatvorenim prostorima.

 

Slike s okruglog stola, 22. ožujka 2022.