O projektu

Voda površinskih akumulacija se u gotovo svim slučajevima mora obrađivati da bi se dobila zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju, a često se voda obrađuje procesima flokulacije i ozoniranja. Zbog utjecaja klimatskih promjena koje utječu na promjena u temperaturi površinskih voda koje će se dogoditi u budućem periodu te smanjenja oborina i otjecanja površinskih voda, uređaji koji obrađuju vodu za ljudsku potrošnju morat će se prilagoditi negativnim promjenama kvalitete sirove vode koju obrađuju. Tijekom projekta će se provoditi istraživanje na vodi površinske akumulacije Butoniga koja se koristi kao izvor vode za ljudsku potrošnju. Jezero Butoniga je najveća akumulacija koja se koristi kao izvor vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj (RH) koja opskrbljuje vodom za ljudsku potrošnju južni dio istarskog poluotoka. S obzirom da u RH postoji više zajednica koje vodu dobivaju iz površinskih akumulacija što je slučaj i na brojnim mjestima u sličnim klimatskim zonama u svijetu, rezultati istraživanja bi bili značajni za opskrbu vodom i očuvanje zdravlja ljudi u svim navedenim slučajevima. Predloženim istraživanjem će se provesti prikupljanje i obrada do sada obavljenih mjerenja kvalitete vode jezera Butoniga uz provođenje opsežne kampanje uzorkovanja i analize jezera kroz ovaj projekt da bi se mogao napraviti matematički model koji bi mogao predviđati buduće promjene u kvaliteti vode jezera na temelju ulaznih vrijednosti.

 

Projekt je financiran iz sredstava Europske unije, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.573.786,14 kn.

Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 3.497.446,52 kn.

Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 2.972.829,53 kn.

Jezero Butoniga i usisni toranj.