Publications

Papers published in proceedings

Gregov, Marija; Valinger, Davor; Ćurko, Josip; Matošić, Marin: DESIGN OF EXPERIMENT AND WATER TREATMENT PROCESS OPTIMIZATION // XXV. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP VODA I JAVNA VODOOPSKRBA / Ujević Bošnjak, Magdalena (ed.). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2021. pp. 127-133 (lecture, local peer-review, full paper, scholarly)