Aktivnosti projekta

Na temelju prikupljenih povijesnih podataka razradit će se detaljan plan uzorkovanja i analiza u projektu. Nastavno na analizu rezultata prikupljanja povijesnih podataka o pokazateljima kvalitete vode jezera Butoniga pristupit će ...

Prvi sastanak

Održan 27.1.2020. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) vezano uz provedbu istraživačkog projekta kojega financira Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike „Ublažavanje negativnih utjecaja ...