Aktivnosti projekta

Na temelju prikupljenih povijesnih podataka razradit će se detaljan plan uzorkovanja i analiza u projektu. Nastavno na analizu rezultata prikupljanja povijesnih podataka o pokazateljima kvalitete vode jezera Butoniga pristupit će ...