Aktivnosti projekta

Na temelju prikupljenih povijesnih podataka razradit će se detaljan plan uzorkovanja i analiza u projektu. Nastavno na analizu rezultata prikupljanja povijesnih podataka o pokazateljima kvalitete vode jezera Butoniga pristupit će se izradi nekoliko matematičkih modela, a napravit će se i analize vode iz jezera Butoniga te iz pogona za preradu vode s ciljem izrade novih metoda mjerenja. Provodit će se kontinuirano uzorkovanje vode iz postrojenja za obradu vode i jezera Butoniga. Ovi uzorci će se koristiti za sve daljnje laboratorijske pokuse i analize. Uzorkovanje će se provoditi tijekom 2 godine, ljeti učestalije jer se očekuje lošija kvaliteta vode. Prilikom svakog uzorkovanja uzet će se 4 uzorka vode jezera (sa 4 dubine) te 4 uzorka vode iz proizvodnog procesa na uređaju Butoniga.

U sljedećoj fazi projekta izradit će se laboratorijski pilot uređaj na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu na kojem će se u laboratorijskim uvjetima provoditi eksperimenti predozoniranja, flokulacije i glavnog ozoniranja na prikupljenim uzorcima (slika 5). Potom će se na uzorcima provoditi fizikalno-kemijske analize i uspoređivati podaci iz prethodne faze karakterizacije vode uređaja i jezera. Cilj je definirati smjernice za buduće očekivane promjene u kvaliteti površinske vode jezera Butoniga uslijed klimatskih promjena.

Uzorkovanje u usisnom tornju.
Kontrolna ploča za uzorkovanje.